در اينجا سعي شده در چند بخش مطالب و قوانين استراتژي مثلثي به تفكيك با توضيحات قابل درك به همراه تصاوير متعدد توضيح داده شود لذا هر بخش با سر فصلي كوتاه شروع و با توضيحي نسبتا كامل ارايه ميگرددpage 1 2 3 4

تعداد اتصالات داخل مثلث
بطور معمول روند بازار قبل از خروج از مثلث تشكيل شده مي بايست 4 نوبت با ديواره هاي بالا و پايين مثلث ارتباط برقرار نمايد يعني دو اتصال در بالا و دو اتصال در پايين البته به صورت قرينه وجود اين 4 نقطه اتصال به اضلاع مثلث صحت آنرا تاييد مي نمايد به تصوير زير توجه فرماييد
شواهد صحت مثلث تشكيلي
از جمله شواهد ديگري كه مي توان دال بر صحت مثلث ما باشد وجود حركات زيگزاگي در داخا مثلث است كه اين زيگزاگها عموما بصورت حروف دبليو و يا ام از حروف الفباي انگليسي مي باشد به تصاوير زير توجه فرماييد
حركتهاي تكميلي
گاهي مثلثها در يك از باندهاي كانالهاي حركتي تشكيل مي شود و تنها وظيفه تكميل نمودن روند حركتي خود را دارند و به محض تكميل حركت خود به مسير قبلي باز ميگردند به تصوير زير توجه فرماييد
كوتاه و محدود شدن شاخها و دمها
با ادامه روند قيمت در داخل مثلث هر چه به پيش مي رويم فاصله هاي و لو كندلها از يكديگر كمتر مي شود تداوم اين واقع منجر به بزگتر شدن عرض مثلث مي شود از طرفي ديگر عريض بودن عرض مثلث اين نكته را به ما ياد آور مي گردد كه در صورت شكست هر يك از اضلاع مثلث مي بايست منتظر يك حركت عظيم حركتي بود به عبارتي سود قابل توجهي در پيش پاي تريدر قرار مي دهد
جلوگيري از اخفال خط روند
يكي از محاسن استفاده از روش مثلثي اين است كه در بسيار از مواقع مانع فريب تريدر در شناخت نقاط شكست خط روند مي شود به عبارتي ديگر همانطور كه مي دانيد در بسياري مواقع با شكستهاي مقطعي خط روند تريدرها با ورود اشتباه به بازار حجم زيادي از سرمايه خود را از دست مي دهند حال آنكه عملا خط روند كاملا نشكسته و پس از يك حركت اصلاحي بازار مجددا وارد كانال حركتي خود مي شود اين مهم بارها و بارها براي تريدرهاي خط روند اتفاق افتاده به تصوير زير توجه فرماييد
استفاده از مثلث در تشخيص نقاط برگشت بازار
همانطور كه قبلا نيز اشاره شد از مثلثها مي توان در تشخيص انتهاي روند قبلي بازار و ابتداي روند آتي بازار استفاده كرد همچنين مي توان در حركات اصلاحي بازار و در قوسهاي برگشتي نيز استفاده نمود به تصوير زير توجه فرماييد
تشكيل مثلث در انتهاي بازار
در بسيار از مواقع و به دليل رنج شدن بازار در انتهاي تايم كاري هفته مثلثي در چارت شكل مي گيرد در اغلب موارد در پي بروز چنين حالتي بازار با گپ قابل توجهي نسبت به موقعيت قبلي باز وي شود كه مي توان از حضور مثلث در اين مكانها استفاده و گپها ي بازار را قبل از وقوع پيش بيني نمود به تصوير زير توجه فرماييد
مثلهاي تك ضلعي
نوعي از مثلثها اختصاص به حالتي دارند كه قيمت در طي روند خود در داخل آنها تنها با اتصال به يكي از اضلاع مثلث مسير خود را طي مي نمايند شناخت چنين مثلهايي براي كسانيكه تجربه زيادي در شناخت و رسم مثلث ندارند بسيار دشوار است به تصوير زير توجه فرماييد

 
Copyright © khamesi.com