در اينجا سعي شده در چند بخش مطالب و قوانين استراتژي مثلثي به تفكيك با توضيحات قابل درك به همراه تصاوير متعدد توضيح داده شود لذا هر بخش با سر فصلي كوتاه شروع و با توضيحي نسبتا كامل ارايه ميگرددPage 1 2 3 4

تفاوت روش مثلثي با روشهاي ديمارك و موتكي
در روشهاي معاملاتي ديمارك و موتكي آنچه كه بعنوان قوانين رسم خطوط روند و تشكيل مثلثهاي معاملاتي انتخاب مي شود شاخها و دمهاي تكي در فواصل چند گندلي مي باشد بعبارت ديگر در اين در مثلثهاي متشكل در اين دو روش تعداد قابل توجهي خطوط روند كوتاه و بلند وجود دارد كه باعث از دست رفتن بسيار از موقعيتها در طي يك روز ميشود اما در روش مثلثي تعداد كمتري از كندلها براي تشكيل يك مثلث انتخاب مي شود به تصاوير زير دقت فرماييد
نمايي از يك مثلث به روش ديمارك و موتكي
نمايي از يك مثلث در روش مثلثي
تفاوت ديگري كه در بين اين روشها وجود دارد تايم فريم محاسباتي روشهاست در دو روش ديمارك و موتكي تايم تحليل عموما تايمهاي بالا يعني يكساعته و چهار ساعته انتخاب ميگردد حال آنكه تايم تحليل در روش مثلثي تايم فريم پانزده دقيقه اي مي باشد
انتخاب تايم فريم 15 دقيقه اي در اين روش باعث جلوگيري از بروز بسياري از خطاها در تشخيص روند بازار مي باشد علاوه بر آن كار كردن در اين تايم فريم موقعيتهاي بيشتري از بازار را نصيب با ميكند
عدم استفاده از اينديكاتورها
در هيچ يك از مراحل روش مثلثي از هيچگونه اينديكاتور و يا ابزاري استفاده نميشود شايد بتوان گفت اين قابليت از جمله موارد خاص اين روش در تحليل بازار ميباشد تنها ابزار مورد نياز در شناخت روند و مثلثها همان ابزار رسم روند يا تردلاين موجود در متاتريدر مي باشد اما اگر بخواهيم از بين اينديكاتورهاي موجود و با توجه به قابليت هر يك از آنها يك را براي همراهي اين روش انتخاب كنيم بهترين گزينه اينديكاتور استوكاستيك با تنظيمات 13/3/3 ميباشد كه از مي توان براي تشخيص روند حركتي بازار استفاده نمود به تصوير زير توجه فرماييد
روش تشخيص و رسم مثلث
در هر زمانيكه يك مثلث شكل مي گيرد تشخيص چشمي بهترين ابزار براي شناسايي آن مي باشد دقت نماييد هميشه يك مثلث صحيح با شرايط زير مطابقت دارد
در صورتيكه نقاط يك و دو در چارت وجود داشته باشد و شما بتوانيد اين دو نقطه را به يكديگر وصل نماييد در صورت صحت ضلع رسم شده در شرايطي كه انتهاي خط روند فوقاني را امتداد دهيد مي بايست برروي شاخ يك كندل از كندلهاي ديگر قرار گيرد اين شرايط براي ضلع پاييني مثلث نيز مشابه مي باشد يعني با پيدا كردن نقاط 3 و 4 و اتصال آنها توسط خط روند و نيز ادامه آن خط به كندلهاي گذشته خط روند ترسيمي ميبايست برروي دم كندلي در گذشته قرار گيرد در صورت صحت رسم اين دو خط و نيز شناسايي چهار نقطه ياد شده مثلث آ‌ب ث شكا مي گيرد به تصوير زير توجه فرماييد
دقت نماييد شما نميتوانيد از شاخ و يا دم يك كندل قبل از بسته شدن بعنوان يك پايه استفاده كنيد
موقعيتهاي قرينه و مشابه در روش مثلثي
در روش مثلثي شما با يك بررسي اجمالي مي توانيد به موقعيتهاي قرينه و مشابه در شكل كندلها و روند بازار مشاهده كنيد اين مهم قانونمند بودن و منظم بودن حركات بازار را به ما نمايان مي كند به تصوير زير توجه فرماييد
تشخيص شناخت ضلع قابل شكست در روش مثلثي
پس از مشاهده مثلث و نيز تاييد آن توسط رسم اضلاع يك و دو مي توان با استفاده از برخي توابع رياضي اقدام به محاسبه و رسم ضلع سوم مثلث نمود
بطور كلي موقعيت قرارگيري ضلع سوم مثلث با يكي از اضلاع يك و يا دو تلاقي دارد و برروي يكي از اين دو ضلع قرار مي گيرد و مفهوم آن مقاوت آن ضلع و شكست ضلع ديگر طي اوقات آتي مي باشد بدين صورت پس از محاسبه موقعيت رسم و قرار گيري ضلع سوم جهت حركت آتي بازار نيز مشخص و مي توان از همان لحظه اقدام به ورود به بازار و معامله نمود به تصوير زير توجه فرماييد
عدم توانايي در پيش بيني شكست يكي از ديواره بدون كمك و محاسبه توابع رياضي
همانطور كه ذكر شد تنها با محاسبه ديواره سوم مثلث از طريق توابع رياضي مي توان به جهت شكست آتي يكي از ديواره هاي مثلث پي برد دقت نماييد كه طي تجارب بدست آمده امگان شكست يكي از ديواره ها به هيچ طريق ديگري ميسر نيز چرا كه در هر لحظه امكان خروج قيمت از يكي از ديوارهها وجوددارد به تصاوير زير توجه فرماييد
نمونه ديگر
عدم توقف قيمت پس از شكست ديواره مثلث و تشخيص انتهاي روند بازاردر روش مثلثي
در زمانهايي كه يكي از اضلاع مثلث شكسته مي شود عموما حركت بازار تا تشكيل مثلث بعدي همچنان ادامه دارد بعبارتي ديگر در اين روش مي توان از ادامه دار بودن روند بازار تا مثلث بعدي اطمينان داشته باشيم به تصوير زير توجه فرماييد
استفاده از قوسهاي ايجاد شده در چارت توسط روش مثلثي
با استفاده از قوانين روش مثلثي مي توان از موقعيتهاي مخفي بازار نيز به نحو مناسب استفاده نمود به عنوان مثال همانطور كه مي دانيد در روند كلي بازار يكي از موقعيتها و اشكالي كه در چارت تشكيل مي شود شكل قوسهاي مثبت و منفي است كه در هر دو سوي رون شكل مي گيرد محدود تكنيكها و استراتژيهايي وجود دارد كه بتواند از اين قوسها براي كسب سود از بازار استفاده نمايد اما با استفاده از يكي از اصول رسم مثلث يعني روش رسم مثلث معكوس مي توان از اين قوسها نيز سود مناسبي از بازار دريافت نمود به تصوير زير توجه فرماييد
تشكيل مثلث در انتهاي يك روند
با پاراگراف قبلي مي توان اينطور نتيجه گرفت كه در هر زمان با تشكيل يك مثلث در چارت ما منتظر يك تغيير روند در بازار و يا شكست يك قوس حركتي مي توانيم باشيم

 
Copyright © khamesi.com