اين بخش اختصاص دارد به اظهار نظرها و برداشتهاي شخصي برخي از دوستان گرامي كه روش مثلثي را بعنوان سيستم معاملاتي خود انتخاب نموده اند
با كليك برروي نام هر يك از اين عزيزان مي توانيد به صفحه اختصاصي هر يك وارد شويد
ضمنا شما نيز مي توانيد با كليك برروي آيكون زير ضمن ورود به تاپيك آموزش سيستم مثلثي سايت ايران ايگلد خود را معرفي نموده
تا مشخصات و ديدگاهاي شما در خصوص اين سيستم نيز در همين صفحه قرار گيرد

Fx.Mashayekhi Samsaba Ehsantrader
Doke A.Rezvani ali_diba
marjane 1900 Msatco
Babakk Salem Gerami
Mehdi.fx_sarmaye Mmiri hamid87
MRAsgari fx.mehdi rezapata
گلسرخي abbas67set mohammady
maza hadi.teimory fxstar
s_high_hopes mmajidi modir35
farhad29 farzadshojaei م.فريد
hamidreza1355 HESABRES sabetsabet
sovosi دانش ph1287
mohsen59 samad110 مجيد زماني
parisa-h davatgar42 morsa
vahidiran elfan علي فاركس
amir_sfx fx.mohammad

 |  |  |  |  |
Copyright © khamesi.com