راهنماي آموزش روش مثلثي


اين سيستم پس از چندين سال مطالعه و تحقيق توسط آقاي عليرضا خامسي طراحي و پياده سازي گرديد و در مورخ هفدهم شهريور سال هشتاد و هفت از طريق سايت ايران ايگلد به عموم علاقمندان ارائه شد
اصول اساسي اين سيستم بر مبناي محاسبات و استدالالهاي خاص با ياري گرفتن از توابع خاص رياضي و هندسي پياده سازي گرديده كه در نهايت منجر به طرح تابعي براي پي بردن به نقاط حساس بازار تحت عنوان تاچ پوينتها گرديد تفاوت اساسي اين سيستم با روشها ي مثلثي ديگر همچون موتكي و ديمارك بر اساس نوع محاسبات و رسم خطوط روند و آرايش كندلها در داخل مثلث مي باشد بدين منظور داراي تمايزات فاحشي از نظر نقطه ورود و ترسيم نوع مثلث با اين گونه سيستمها مي باشد
همچنين اين سيستم در مراحل بالايي خود داراي تحليلها ي متعدد در زمينه بررسي نقطه به نقطه تحولات و اجزاء چارت دارد كه اين خود از مزاياي انحصاري سيستم مذكور است
از زمان ارائه اين سيستم تا كنون نمونه هاي كپي برداري شده و ناقصي با نامهاي گوناگون از بخشهاي مختلف اين سيستم توسط افرارد سود جو صورت گرفته كه به دليل عدم وجود هر گونه استدلال و يا منطق كافي در نسخ كپي برداري شده و نيز عدم دانش كافي شخص مدعي هيچيك به نتيجه نرسيده و تنها باعث گمراه نمودن افراد علاقمند گرديده كه البته موارد اين چنيني تا كنون علاوه بر اطلاع رساني عمومي هر يك به جد مورد پي گيري قضايي نيز قرار گرفته
در اين بخش سعي شده مجموعه قوانين و اصول مورد نياز براي ياد گيري اين روش به همراه مطالب و دروس آموزشي را به زباني ساد و گويا دسته بندي نموده تا با مطالعه آن بتواند كليتي در خصوص چگونگي روش مثلثي بدست آوريدشناخت كامل مباني و اصول اوليه فاركس شامل موارد و پيش نيازهاي زير مي باشد
آشنايي با نرم افزار معاملاتي و ابزارهاي موجود در آن و تسلط كافي در استفاده از ابزارها
آشنايي با اصطلاحات رايج بازار فاركس
شناخت ارزها و ماهيت آنها
آشنايي و تسلط كامل با سطوح مقاومت
آشنايي با سطوح حمايتي
آشنايي با امواج
تاثير پذيري تايمها و باز گشايي بازارها ي مالي بر يكديگر
در اين خصوص مي توانيد به منابع موجود آموزشي در انجمنها و تاپيكهاي ايراني زير مراجعه نماييد
سايت سرمايه     سايت ايران ايگلد
گروه
مراحل آموزش روش مثلثي بصورت زير مي باشد
آشنايي با هندسه نا اقليدسي و فاركتالها «
توضيحات بيشتر 1   2
گروه
شناخت اصول و ماهيت خطوط روند و تمرين در زمينه رسم صحيح آن «
گروه
آشنايي با ماهيت مثلثها «
توضيحات بيشتر
گروه
آشنايي و تمرين در زمينه شناخت و رسم مثلث نوع اول «
توضيحات بيشتر 1   2   3   4
گروه
آشنايي و تمرين در زمينه شناخت و رسم مثلث نوع دوم «
توضيحات بيشتر 1   2   3   4
گروه
آشنايي با فرمولهاي محاسباتي مربوط به اثبات مثلثهاي نوع اول و دوم «
توضيحات بيشتر
گروه
شنايي با فرمولهاي و قوائد مثلث نوع سوم «
گروه
تمرين در زمينه شناخت رسم مثلث نوع سوم «
گروه
آشنايي با فرمولهاي و قوائد مثلث زيگما «
گروه
آشنايي و تمرين در زمينه شناخت رسم مثلث زيگما «
گروه
آشنايي با اصول و قوانين هندسي و آموزشهاي مربوط به شناخت توابع مورد نياز «
گروه
آشنايي با روش تحليلهاي رياضي حركت ارز در چارت «
توضيحات بيشتر 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
گروه
تشريح ماهيت تاچ پوينتها «
توضيحات بيشتر
گروه
آشنايي با تاچ پوينتها و نحوه محاسبه و شناخت آنها در چارت «
گروه
آموزش جدول مديريت سرمايه روش مثلثي «
توضيحات بيشتر
گروهشيوه هاي آموزشي اين سيستم مجموعا به سه گروه به شرح زير تقسيم مي گردد
:A گروه
اي بخش از آموزشها بصورت حضوري بوده و از علاقمندان پس از طي نمودن دوره هاي قبلي براي شركت در جلسات حضوري بصورت گزينه اي دعوت بعمل خواهد آمد شرط شركت علاقمندان در اين بخش گذراندن مراحل قبلي بطور كامل و نيز در اختيار داشتن دانش و تسلط كافي در خصوص مباحث رياضيات پيشرفته مي باشد     از تاريخ 1-دي ماه -88 تا اطلاع ثانوي جلسات حضوري جديد برگذار نمي گردد
:B گروه
اين بخش از آموزشها بصورت غير حضوري بوده و علاقمندان براي آشنايي و طي نمودن دروس اين گروه از مباحث مي بايست از مراجعي مانند اطلاعات موجود در همين سايت و نيز تاپيك سايت ايران ايگلد استفاده نمايند
در پايان هر هفته يك نمونه از تحليلهاي خود را از طريق ايميل ارسال تا پيشرفت هاي حاصله مورد بررسي دقيق قرار گرفته و اعلام نظر گردد
:C گروه
اين گروه از مباحث شامل بخشهايي مي شوند كه علاقمندان مي بايست قبل از وارد شدن به اين سيستم آنها را در حد تسلط كافي ياد گرفته واشراف لازم را در تمامي جوانب آن بدست آورده باشند بديهي است عدم تسلط كافي به هر يك از موارد مورد نظر مي تواند در سرعت عمل و ياد گيري علاقمندان تاثير مستقيم در مباحث گروههاي ديگر داشته باشد
كيفيت و گستردگي اين روش به حدي است كه علاقمندان حتي پس از گذراندن مرحله آموزش مثلث نوع اول و كسب مهارت لازم و نيز رعايت تمامي اصول آموخته شده مي توانند به راحتي از بازار كسب سود نمايند
تمامي مراحل آموزشي اين سيستم بطور كاملا رايگان مي باشد و از علاقمندان اين سيستم در هيچ يك از مقاطع آموزشي به هيچ صورت هزينه اي دريافت نمي گردد
طي بررسي بعمل آمده مدت زمان گذراندن مراحل آموزشي گروه ب در حدود سه الي چهار سال و مدت زمان آموزش دروس گروه آ بين يك الي دو سال زمان نياز دارد
در تمامي مقاطع آموزش علاقمندان اين سيستم مي تواننند از طريق كانالهاي ارتباطي زير با كارشناسان روش مثلثي ارتباط برقرار نمايند
Live chat ارتباط از طريق
ICQ: 461882722 ارتباط از طريق
Messenger: Alireza.khamesi ارتباط از طريق مسنجر
ارتباط از طريق ارسال ايميل
‌ارتباط از طريق وب ماني مسنجر
ارتباط با كارشناسان حاضر د رتاپيك روش مثلثي سايت ايران ايگلد


 |  |  |  |  |
Copyright © khamesi.com